LetterKlankStad in het kort:

Doel: LetterKlankStad is een innovatieve leesmethode met als primair doel het bevorderen van een grondig begrip van de Nederlandse taal door middel van analytisch leren lezen en spellen. Deze methode richt zich niet alleen op leerlingen van groep 3 maar, biedt ook waardevolle ondersteuning aan oudere leerlingen die moeilijkheden ondervinden in het leesonderwijs (dyslexie) en aan niet-Nederlandstalige jeugd (NT2/Schakelklassen) die de Nederlandse taal gaan leren.

Onderscheidende Didactiek: Wat LetterKlankStad werkelijk onderscheidt van alle andere leesmethodes, is de unieke didactiek waarmee het de complexiteit van taalbenadering aanpakt. De methode legt de nadruk op het essentiële onderscheid tussen de alfabetische naam van letters en hun spraakklank: hoe je ze uitspreekt in woorden. Daarbij zijn klanken meerdere letters bij elkaar met een specifieke vast uitspraak (zoals eu, oor, aa) en wordt alles visueel en met kleur, vorm en beweging ondersteund. Zo ontstaat inzicht in en grip op de logica van de taalstructuren en regels. Een houvast voor alle leerlingen, maar zeker voor de taalzwakken die het `gevoel` voor taal missen.

Criteriumreferentie: LetterKlankStad volgt leerlingen individueel in hun prestaties. Dus geen DMT-afname en onderlinge vergelijking door percentielscores. De leerkracht toetst elke leerling regelmatig individueel. Doordat er maar 54 instructielessen zijn is er voldoende tijd om tussendoor te oefenen met de lesstof, lekker veel te lezen, en is er geen normatieve zwakke ondergroep. Iedereen gaat mee en behoudt zelfvertrouwen… dus leesplezier.

Innovatieve Oefeningen: De oefeningen en werkvormen binnen LetterKlankStad gaan verder dan het traditionele hakken en plakken van klanken. Ze richten zich onder andere ook op het alfabetisch spellen van woorden, zowel vooruit als achteruit. Door woorden letterlijk lopend of springend voor- en achteruit te spellen, ontstaat zicht op het decoderen en de volgorde van letters in een woord. Dit legt een stevige basis voor goed lezen, tekstbegrip en spellen in het latere leerproces.

Brede Toepasbaarheid: LetterKlankStad is ontworpen om aan te sluiten bij de specifieke behoeften van verschillende leerlingen. Of het nu gaat om de beginnende lezer in groep 3 die start met lezen en spellen, oudere leerlingen die vastlopen (dyslexie), of niet-Nederlandstalige jeugd: LetterKlankStad biedt houvast met een visuele didactiek die aansluit bij diverse leerniveaus en achtergronden.

Ondersteuning voor Onderwijsprofessionals: Voor onderwijsprofessionals biedt LetterKlankStad desgewenst aanvullende ondersteuning in de vorm van een teamtraining die zich richt op de neurologische achtergrond en didactiek van het leren lezen, en de noodzaak van een doorgaande leeslijn. Leerkrachten krijgen zo de kennis en tools om deze methode effectief te implementeren in de klas.

LetterKlankStad gaat verder dan het aanleren van letters en het voldoen aan de normscores. Het geeft ruimte voor succeservaring, leesplezier en het opent de deur naar een dieper begrip van taal, waardoor leerlingen met vertrouwen en vaardigheid kunnen exploreren op school.

Het Startpakket LetterKlankStad bevat de basismaterialen voor 1 leerkracht en 3 leerlingen en is beschikbaar voor praktijken, begeleidingsorganisaties en voor scholen die wel al een leesmethode hebben, maar voor de remediëring en/of NT2 leerlingen het leren lezen vanaf de basis willen opbouwen. Uit de vele positieve reacties van scholen blijkt dat dit effectief is: leerlingen krijgen er weer vertrouwen in.

Het Digitale portaal van LetterKlankStad bevat alle materialen en (werk)boeken, plus extra teksten en oefenmateriaal voor digibord, laptop en tablets. Binnen het portaal is er een leerkracht- en een leerling omgeving. De leerkracht kan voor elke leerling een eigen account aanmaken, zodat er ook thuis geoefend en gelezen kan worden. Het portaal is middels eenmalige betaling een heel schooljaar beschikbaar. De licentie moet elk jaar verlengd worden. Voor het aanvragen/verlengen van de digitale jaarlicentie mailt u naar: info@letterklankstad.nl