FAQ

Voor wie is LetterKlankStad geschikt?

De leesmethode kan in chronologische volgorde behandeld worden bij startende lezers, maar de lessen zijn ook los in te zetten bij oudere leerlingen die moeite hebben met het decoderen en/of de automatisering van de letters en klanken. Ook is de methode zeer geschikt voor het aanleren van de uitspraak van de Nederlandse taal bij anderstaligen.

Doelgroepen op een rij:

 • Jonge beginnende lezers
 • Oudere leerlingen die vastlopen bij spelling en vreemde talen
 • Anderstaligen die de Nederlandse taal willen leren lezen/uitspreken

Hoe kan ik LetterKlankStad het beste gebruiken?

Er is bewust gekozen voor een multifunctionele opzet. Hierdoor zijn de lessen zowel individueel te volgen als met de hele klas. Ook in de RT begeleiding en/of leesgroepjes kunnen de lessen worden ingezet. De letters en klanken worden steeds per 3 aangeboden in een les. Daarbij ontbreekt bij veel (oudere) leerlingen inzicht in de structuur en opbouw van taal, waardoor ze vastlopen bij spelling, vreemde talen en tekstbegrip. Dan kan de ordening van van de letters en klanken van LetterKlankStad het `kwartje doen vallen`. Ook zijn de lossen los in te zetten als bepaalde letters en/of klanken extra oefening behoeven.

Alle mogelijkheden op een rij:

 • individueel (in de RT begeleiding)
 • klassikaal (met de hele groep)
 • chronologisch op volgorde van de lessen
 • de lessen zijn tevens los in te zetten

Wat zijn de doelen van LetterKlankStad?

Het accent ligt op een goede decodering en analyse van woorden. Juist dat is de basis van goed lezen en later leersucces. Doordat veel leerlingen deze fonologische fase (automatiseren) overslaan en direct overgaan op het lexicale versnellende lezen, missen ze deze basis. Dit kan problemen geven bij het voortgezet lezen, tekstbegrip en de vreemde talen.

De doelen op een rij:

 • inzicht in de opbouw, regels en structuur van de Nederlandse taal
 • juist opslaan van het woordbeeld
 • vlot decoderen (spellen)
 • vlot benoemen van alfabetische naam en spraakklank(en) van letters
 • inzicht in functie, structuur en ordening van de Nederlandse letters en klanken
 • automatisering teken-klank en klank-tekenkoppeling

Hoe zijn de lessen van LetterKlankStad opgebouwd?

Er zijn 72 volwaardige lessen van 50 minuten. Deze lessen zijn verdeeld over 9 blokken van elk 8 lessen. De blokken hebben een vaste opbouw:

 • Les 1 – 5  zijn instructie lessen
 • Les 6  is steeds een toets les
 • Les 7-8 zijn voor de herhaling en verdieping

Elke les gaat uit van de directe instructie:

1. In de oriëntatie/motivatie fase legt u de relatie tussen wat kinderen al beheersen/kennen en de nieuwe lesstof. Dit zorgt voor een gemakkelijker opnemen en motivatie. 5 minuten
2. In de instructie- en oefenfase geeft u uitleg, instrueert u en doet u voor. Er wordt gezamenlijk geoefend, waarbij de kinderen ook van elkaar leren. 20 minuten
3. In de zelfstandig oefenen fase gaan de kinderen zo zelfstandig mogelijk oefenen. 10 minuten
4. In de toepassingsfase passen de kinderen, onder uw begeleiding, de geleerde vaardigheden toe op teksten. 10 minuten
5. In de afsluitende fase van een les blikt u samen terug op wat er geleerd en geoefend is. Ook kijkt u samen alvast naar de volgende les. Goede feedback is belangrijk. 5 minuten