ALFABETISERING NT-2 / SCHAKELKLAS

Supplement alfabetisering NT-2 / Schakelklas
Letterklankstad is prima in te zetten met het materiaal van een alfabetiseringsmethode, zoals 7/43 of Alfa-flex.
Caroline Versantvoort, een ervaren NT-2 (schakelklas)docente, heeft hiervoor een supplement geschreven waarmee u dit kunt vormgeven. Het voordeel van deze gecombineerde aanpak is dat de leerlingen werken met materiaal uit de eigen belevingswereld. Tevens is het gericht op de te behalen (spreek) doelen uit het raamwerk alfabetisering NT-2. U kunt het supplement hier gratis downloaden.

Nederlands (leren)lezen
Kijk en luister hoe Carlos (in Mexico) binnen 2 weken tijd technisch goed Nederlands leert lezen met LetterKlankStad.