72 lessen van 50 minuten met directe instructie, verwerking, oefenen en toetsing

De 72 lessen van LetterKlankStad van elk 50 minuten zijn verdeeld over 9 blokken van elk 8 lessen. Ieder blok bevat 5 instructielessen met nieuwe leesdoelen. Nieuwe letters en klanken worden in de lessen steeds per drie aangeboden. De volgorde hangt samen met het direct manipuleren met de geleerde letters en klanken, zodat er geen vast woordbeeld blijft hangen. De kinderen leren direct dat letters en klanken in een andere volgorde, een ander woord maakt.

Toetsles
Les 6 van ieder blok is steeds een toets les en bedoeld als extra ondersteuning voor de leerkracht om te signaleren of het gestelde niveau beheerst wordt. Er is bewust gekozen voor een eigen normering, naast de reguliere toetsen die op school worden afgenomen. Dit is nodig, omdat juist deze reguliere toetsen gaan aandacht besteden aan de alfabetische benaming en de spraakklank(en) van letters.

Herhaling/verdieping
De lessen 7 en 8 van ieder blok zijn gericht op herhaling en verdieping. Leerlingen die de lesstof beheersen hoeven deze lessen niet te volgen en kunnen direct door naar het volgende blok. Het vierde blok bevat geen nieuwe lesstof en is bedoeld voor alle leerlingen als versteviging van het geleerde in de eerste drie blokken.

Leesniveau
De evenwichtige lesopbouw van LetterKlankStad gaat van startniveau tot aan een beheerst eind groep 3 niveau. Daarbij komen ook bekende `hobbels` als eind-d/b, open en gesloten lettergreep, en het spellen/inprenten van het woordbeeld aan bod. Centraal in LetterKlankStad staat het unieke `leesplankje` met de 52 huisstenen van alle letters en klanken uit LetterKlankStad. Deze staan ook afgebeeld op de klasse poster die bij de methode hoort. Met kleur, vorm en ordening ontstaat inzicht in de structuur en ordening van de letters en klanken van de Nederlandse taal. Dit maakt dat leerlingen grip krijgen op taal en het lezen vanuit de analyse geautomatiseerd wordt.