Iedereen leert goed lezen

Goed kunnen lezen is de spil van succesvol leren. Wie het lezen niet optimaal beheerst, begrijpt de lesstof niet goed, kan geen hoofd- en bijzaken onderscheiden in teksten en loopt uiteindelijk een blijvende (leer)achterstand op. Dat leidt vaak tot faalangst, weinig zelfvertrouwen en minder motivatie om te leren. Tijdens de schooljaren (maar ook in het latere beroepsleven) is een goede leesvaardigheid essentieel.

LetterKlankStad is geen vervanger van reguliere leesmethodes, maar richt zich op versteviging van goed (voortgezet) lezen:kids-1093758

1. Fonologische vaardigheden
Klanken herkennen en uitspreken, gesproken woorden in losse klanken/letters opdelen en losse klanken/letters samenvoegen tot woorden (hakken en plakken).

2. Didactisch onderscheid tussen letters en klanken
Doorzien van de afspraken (regels) van taal en zicht krijgen op woordstructuren, waarin de betekenis van letters en klanken cruciaal is, maar ook het onderscheid tussen de alfabetische naam van een letter en de spraakklank.

3. Automatiseren van alle letters en klanken
Direct en zonder nadenken herkennen en benoemen van de letters en klanken, waardoor woorden van voor naar achter en van achter naar voor alfabetisch kunnen worden gespeld. Dit visualiseren van het woordbeeld verstevigt een juiste spelling.

Didactisch onderscheid
Steeds meer leerlingen kampen met een zwakke automatisering (decodering), en hebben moeite met het analyseren (spellen) van woorden. Dit leidt, naast een zwakke studievaardigheid, ook tot problemen bij het leren van vreemde talen. De oorzaak hiervan ligt in de basis van het leesproces. Daar is de stap naar het scannende lezen te snel gemaakt, zonder dat de decodering/automatisering is geankerd.
De afgelopen decennia heeft het leesonderwijs zicht vooral gericht op de spraakklank van letters en combinatie van letters. De letter b wordt aangeleerd als [buh]. De letter e als [eh]. De lettercombinatie ui als de `letter` [ui]. Dit is, vooral in de beginfase van het leren lezen, handig bij het hakken en plakken van klank zuivere woorden zoals ben. Maar al snel komen er bij het technisch lezen woorden als behang of benen. Opeens spreek je de letter e uit als [uh] of [ee] en is de spraakklank [buh] niet meer toereikend. Tevens ontstaat er bij veel (vooral visueel ingestelde) kinderen verwarring over de volgorde van letters in woorden bij de spelling.

LetterKlankStad voorkomt deze verwarring door direct aandacht te besteden aan de basisregels van de Nederlandse taal.

Translate »