Iedereen leert goed lezen

LetterKlankStad is een volwaardig beginnend alsmede remediërende leesmethode met een unieke didactiek. Het accent ligt op de fonologische vaardigheden, het vlot kunnen decoderen (automatiseren) en de analyse. Dit is de basis van echt goed leren lezen.

Oefen met Woordbouw

.
Het digitale oefenprogramma Woordbouw laat leerlingen zelfstandig oefenen met woordstructuren. Hiermee ontstaat inzicht in woordstructuren en kunnen leerlingen eindeloos woorden `bouwen`. Via het digitale portaal kan Woordbouw zowel op het digibord als op het persoonlijke leerling account gebruikt worden.

72 lessen van 50 minuten

LetterKlankStad heeft een unieke didactiek die lezen en spellen weer samenvoegt. Er zijn maar 72 vaste lessen plus vele vrij in te zetten werkvormen. De evenwichtige lesopbouw gaat van Startniveau tot aan een beheerst eind groep 3 niveau.

Holistische aanpak

LetterKlankStad werkt vanuit het geheel naar de kern. De start ligt bij inzicht in de structuur en regels van de Nederlandse taal. Hierdoor ontstaat een referentiekader waarbinnen gewerkt gaat worden. Dat geeft het visuele brein houvast.

Translate »